Οι εκδόσεις «Σχωριάδες» δημιουργήθηκαν με σκοπό την ανάδειξη της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του Πωγωνίου και την παράδοση, όσο το δυνατόν, περισσοτέρων τεκμηριωμένων στοιχείων που αφορούν την περιοχή αυτή, στις επόμενες γενιές.
Τα στοιχεία αυτά θ’ ανταποκρίνονται τόσο στους απλούς αναγνώστες έως τους πιο εξειδικευμένους μελετητές και επιστήμονες της Ιστορίας και της κοινωνίας των ανθρώπων.

Η δράση των εκδόσεων είναι πολυδιάστατη, αναφέρεται σε μία ευρεία θεματολογία, με σκοπό να καλύψει όλες τις πτυχές του ανθρώπινου πνεύματος.

Λογοτεχνία, Μουσική, Λαογραφία, Ιστορία, Γεωγραφία, Θρησκεία κτλ, είναι μερικές από τις κατηγορίες όπου θα αναπτυχθεί και δημοσιευθεί έγκυρο αρχείο τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε έντυπη μορφή για όσους το επιθυμούν, ως μια αξιόλογη παρακαταθήκη προς τους απογόνους ή για τη δική τους προσωπική ανάγκη κι ευχαρίστηση.

Στόχος μας, η διακίνηση γνώσης, η ανεύρεση και ανάδειξη της παλιάς σοφίας των Πωγωνίσιων, τότε που οι άνθρωποι ήταν άλλης κοπής, η τεκμηρίωση γεγονότων μέσω επίσημων εγγράφων, η παράδοση των Τεχνών και γενικότερα η μεταλαμπάδευση του Ηπειρώτικου πνεύματος.

Το αρχείο των εκδόσεων «Σχωριάδες» είναι μεγάλο, όμως, θέλουμε και τη δική σας προσφορά στην ανάδειξη της παράδοσής μας, στην ανάδειξη του Πωγωνίου. Ένα αρχείο όσο μεγάλο κι αν είναι, δεν είναι αρκετό για να καλύψει όλους αυτούς τους αιώνες της ύπαρξης και δημιουργίας του Πωγωνίσιου πάνω στην πέτρα, στα όρη και τα δάση της Ηπειρώτικής ραχοκοκαλιάς των Βαλκανίων. Γι’ αυτό και σας καλούμε ανοιχτά, για τον εμπλουτισμό και την αρτιότητα της μεγάλης αυτής προσπάθειας των εκδόσεών μας.

Πώς γίνεται αυτό; Με την αποστολή στη διεύθυνση των εκδόσεων «Σχωριάδες» ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@schoriades.gr και sxoriades@gmail.com, των στοιχείων που έχετε στην κατοχή σας, τα οποία μπορούν να σχετιστούν και να ενσωματωθούν στη συλλογή αρχείων της Πωγωνίσιας Ιστορίας, Τέχνης και Παράδοσης.
Φωτογραφίες εποχής, έγγραφα και άλλα, θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.
Οι εκδόσεις «Σχωριάδες» εγγυώνται για την ακεραιότητα των αρχείων και την επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη το ταχύτερο δυνατόν, αμέσως μετά την αξιολόγηση και την επεξεργασία τους από τους υπεύθυνους των εκδόσεων.

Η σειρά των αρχείων θα είναι μεγάλη και δυναμική καθώς θα επεκτείνεται διαρκώς. Στις κατηγορίες θεμάτων θα υπάρξουν υποκατηγορίες για την καλύτερη κατανομή των πληροφοριών.
Τα αρχεία θα έχουν τη μορφή Τόμου, ενώ η αναζήτηση των θεμάτων και η πρόσβασή τους σε αυτά θα είναι ιδιαίτερα εύκολη και προσιτή.
Επίσης σημαντικό, η δημιουργία θεματικών λευκωμάτων με φωτογραφίες, από τις παλαιότερες εποχές έως και σήμερα.

Στόχος μας, να γίνει το όραμα πραγματικότητα.
Πίστη μας ότι το κάλεσμά μας θα βρει ανταπόκριση.
Πίστη μας ότι το Πωγώνι, θ’ αποκτήσει το πλουσιότερο και εγκυρότερο λαογραφικό και ιστορικό αρχείο σε πανελλαδικό και, γιατί όχι, ευρωπαϊκό επίπεδο.